Vertaalbureau

Voorkom taalfouten door te kiezen voor een professioneel vertaalbureau

Professionele product vertalingen

Het is belangrijk dat de vertaling inhoudelijk klopt en dat alles correct is geschreven. Taalfouten geven niet alleen een slordige en onprofessionele indruk, maar zorgen ook voor misverstanden over de producten wanneer de vertaling onjuist is. Door jouw productomschrijvingen door een professioneel vertaalbureau te laten vertalen, voorkom je dit. Wanneer de teksten correct vertaald zijn, geeft dit namelijk een professionele indruk en dat schept vertrouwen. Dit zorgt mogelijk ook voor meer verkeer naar je site (traffic) en meer verkopen (conversie). Een juiste vertaling is een essentieel onderdeel voor het verkopen van jouw producten op de online marktplaatsen.

Vertaling door native vertalers

Het vertalen van productinformatie omvat veel meer elementen dan het puur vertalen van een tekst in de gewenste doeltaal. Het is van belang dat de vertaler ook een goed begrip van de desbetreffende cultuur heeft. Het vertaalbureau waar wij mee samenwerken, werkt daarom uitsluitend met native speakers. Deze professionele vertalers hebben naast een goed taalgevoel van de eigen vader- of moedertaal, ook kennis van de cultuur en de plaatselijke gebruiken en gewoonten. Zij vertalen niet alleen de teksten naar de gewenste doeltaal maar zijn ook in staat om dit, waar nodig, op te schrijven conform de geaccepteerde spreektaal. Uiteraard lezen zij ook alles na om er zeker van te zijn dat alles grammaticaal in orde is.

Team van professionele vertalers

Wij helpen onze klanten aan productomschrijvingen in verschillende talen en plaatsen deze strategisch op de verschillende online marktplaatsen voor meer traffic en conversie. Om onze klanten volledig te kunnen ontzorgen op het gebied van vertalingen, hebben wij een vast team van native vertalers. Wij werken samen met native Duitse, Engelse, Franse, Spaanse en Italiaanse vertalers en zorgen ervoor dat jouw productinformatie correct wordt vertaald.

Wat goed is om je te realiseren is dat de tone-of-voice (toonzetting) in iedere taal anders is. Nederlanders spreek je over het algemeen vrij snel aan met je en jij. In Duitsland kiest men meestal voor de meer formele aanspreekvorm van U. Ook in België is dat gebruikelijk, maar het U-gebruik daar voelt toch weer gemoedelijker aan dan het U-gebruik in Duitsland. Onze vertalers denken graag met je mee over jouw doelgroep en hoe ze het beste aangesproken kunnen worden in de diverse teksten.

Onze werkwijze

Om ervoor te zorgen dat ons team van vertalers zo goed en efficiënt mogelijk kan werken aan de vertalingen van jouw productinformatie hanteren we de volgende werkwijze.

Stap 1: Aanleveren teksten

Een vertaler kan pas starten met vertalen wanneer de aangeleverde teksten 100% af zijn. Dit betekent dat de tekst inhoudelijk correct is en iemand de eindredactie heeft gedaan. De vertalers werken niet als tekstschrijvers en ook niets als eindredacteuren voor de brontekst. Zij vertalen alleen de brontekst. Mocht je als ondernemer hulp willen bij de brontekst, dan kunnen de tekstschrijvers binnen ons team je helpen met het aanleveren van de juiste productomschrijvingen en andere website teksten, zodat de vertalers hun werk kunnen doen

Stap 2: Vrijblijvende offerte

Onze vertalers worden betaald op basis van een tarief per ‘source-woord’. Wanneer de aangeleverde tekst bijvoorbeeld 1000 woorden bevat, is dat het aantal bronwoorden waarvoor ze betaald krijgen. Vandaar dat het belangrijk is voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte dat we een tekst ontvangen die af is en dat het ook het document is waarmee de vertalers gaan werken.

Stap 3: Onze native vertaler start met vertalen

Wanneer er van beide kanten geen vragen zijn over de bronteksten en wanneer jullie akkoord gaan met de offerte, start een van onze native vertalers met de opdracht. Dit betekent ook dat er dan geen teksten meer extra aangeleverd kunnen worden. Gebeurt dit wel, dan is dat geen probleem, alleen zien we dat dan als een nieuwe opdracht.

Stap 4: Kwaliteitscheck door een tweede vertaler

Om ervoor te zorgen dat we kwaliteit leveren, werken we altijd met een eindredacteur. Een andere native vertaler leest de vertaalde tekst na en doet de eindredactie op de tekst. Tijdens deze kwaliteitscheck wordt er nog een keer gekeken naar grammatica, spelling en stijl.

Stap 5: Opleveren vertaling

Wij spreken van tevoren een termijn af en we leveren de vertalingen op de afgesproken datum op. Jullie krijgen dan het brondocument terug en ontvangen ook van ons het vertaalde document. Mochten jullie advies willen over het strategisch plaatsen van de teksten op de diverse e-commerce platformen, dan is dat ook mogelijk. We horen dat dan graag.

Kosten vertaling

De kosten voor vertalingen hebben verschillende variabelen. Zo spelen het aantal woorden een rol, maar ook het type vertaling. Denk hierbij aan technische-, juridische of SEO-vertalingen. Vraag vrijblijvend een offerte aan en we geven je graag advies over de mogelijkheden.

Vraag een offerte aan!

Onze Marketplace-kennisbank