Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe op deze website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Bij het bezoeken van deze website, wordt akkoord gegaan met onderstaand privacy statement en het verzamelen en/of gebruiken van gegevens door MarketPlace Expert zoals hieronder beschreven. MarketPlace Expert behoudt het recht deze verklaring ten allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen. Indien je op een vacature reageert of een contactverzoek indient op deze website, dien je akkoord te geven op dit Privacy Statement. De verklaring wordt onderaan het sollicitatie- of contactformulier getoond.

Actief verstrekte informatie

Op diverse pagina’s van deze website, kan worden gevraagd om voor specifieke doeleinden vertrouwelijke gegevens ,waaronder persoonsgegevens, te verstrekken. Deze informatie wordt verzameld met als doel het opnemen van contact ter behoeve van de sollicitatie en/of het contactverzoek.

Passief verstrekte informatie

Wanneer men zich op deze website begeeft, wordt passief informatie verstrekt. Hierbij valt te denken aan: het aantal malen dat de website wordt bezocht en welke pagina’s worden bezocht. Deze gegevens worden verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de webpagina’s. Deze gegevensverwerking door MarketPlace Expert gebeurt volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld, hier worden geen actieve handelingen voor verricht.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt voor registratie en om website bij een volgend bezoek aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Bij weigering van cookies, is het mogelijk dat sommige pagina’s niet volledig naar behoren functioneren.

Vragen?

Als MarketPlace Expert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

MarketPlace Expert
Lagendijk 3-A112
1541KA Koog aan de Zaan
info@mpexpert.nl
+31850074187